Ibrat ijodi

Eski maktablar xususida (1907)

Ishoqxon Ibrat. Turkiston viloyatining gazeti, 1907 yil, №72  Muallim bechora aziz farzandlarimizni kaltak, qamchi yo‘q bahonasi-la besh-o‘n sanalar (5-10 yil) osmonga …

Read More »

Millatni kim isloh etar? (1914)

Ishoqxon Ibrat.   «Oyna», 1914, 12-son, 274 – 275-betlar  Biz Turkiston musulmonlari orasinda xilofi shariat odatlarini ko‘pligi har kimg‘a ma’lumdir. Muning daf’i …

Read More »